De Vasim

Oorsprong: Continu-spinnerij NYMA

Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd in opdracht van de kunstzijdefabriek NYMA. Ontstaan in 1928 en dit was lang één van de grootste werkgevers in Nijmegen. Naar een ontwerp van architect Zandstra werden in 1948, mede dankzij de Marshall-hulp, de eerste twee karakteristieke booghallen gerealiseerd. Voor de in die tijd moderne continu-spinnerij voor de productie van kunstzijde (ook wel bekend als rayon of viscose) waren grote, hoge ruimtes nodig. Een paar jaar later werd het gebouw uitgebreid met nog eens twee booghallen.

 

Tweede leven: Vliegassintermaatschappij

Na de verplaatsing van de arbeidsintensieve textielindustrie naar Azië kreeg het gebouw in 1985 een nieuwe bestemming. Het gebouw werd in gebruik genomen door een dochteronderneming van PGEM voor de verwerking van vliegas uit de naastgelegen en inmiddels gesloopte, kolengestookte elektriciteitscentrale. Deze VliegAsen SInterMaatschappij, tevens de naamgever van het gebouw, verwerkte hier vliegas tot kunstgrind en grondstoffen voor lichte betonsoorten. Geliefd onder de bewoners is dit bedrijf nooit geweest. De bergen afvalgruis veroorzaakte veel stofoverlast voor de naastgelegen woonwijk en na veel protest ging de fabriek in 2000 dicht.

Derde leven: Cultuurspinnerij De Vasim

Vanaf 2002 werd het gebouw tijdelijk door de gemeente in bruikleen gegeven aan tentenbouw en -verhuurbedrijf De Markies, met in het kielzog tal van kunstenaars en culturele bedrijven. Langzaam ontstond hier één van de eerste culturele broedplaatsen van Nijmegen met in het gebouw ook een ruimte voor spraakmakende evenementen. Tot 2021 hebben deze gebruikers een belangrijke bijdrage geleverd aan het in stand houden van dit waardevol industrieel erfgoed.

Vierde leven: De Vasim

Voortbouwend op de culturele broedplaats en het transformatiekader voor het NYMA-terrein, dat samen met de gemeente en de Ondernemerscoöperatie NYMA is opgesteld, zijn de ontwikkelaars en investeerders Lingotto en VandeKlok in augustus 2021 gestart met de dringend noodzakelijke renovatie van het gebouw. In het renovatieontwerp van ZECC Architecten is zoveel mogelijk teruggegrepen op de oorspronkelijke kwaliteiten en structuur van het gebouw. Zo zijn de gevels en boogramen opnieuw geopend en was het een belangrijk doel om het gebouw doorwaadbaar te maken voor het publiek. Zo kan iedereen de bijzondere ruimtelijkheid en kwaliteit van dit unieke industrieel erfgoed ervaren. Een ander belangrijk vertrekpunt waren de ingediende plannen van de ondernemers en culturele instellingen die zich graag wilde vestigen op het NYMA-terrein en in het gebouw. Zo is het gelukt om in het gebouw diverse ruimtes tegen verschillende huurprijzen aan te bieden, om de gewenste mix aan functies te waarborgen.

Samenwerking

De Vasim is een gezamenlijke ontwikkeling van Lingotto en KlokGroep